top of page

Idrottshallen

Aktivitetshuset
Idrottshallen

Idrottshallen

Idrottshall

Idrottshall

Håkanstorp

  • Bollsport
  • Nät
  • Basketkorgar
  • Yoga rum

Här finns möjlighet att sätta upp både mål och nät. 

 

Till idrottshallen finns möjlighet att låna bollar, racket och andra redskap.

Nytt för 2020 är ett nyrenoverat rum avsett för aktiviteter såsom yoga eller meditation. 

bottom of page