top of page

INTEGRITETSPOLICY

Datalagring - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya och strängare dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersätter personuppgiftslag (PuL). Syftet med förordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom EU vilket ska underlätta för företag att verka på unionens inre marknad. Den ställer högre krav på oss som näringsidkare där våra ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas och rättigheter för den enskilde stärks när det gäller personlig integritet. Den rättsliga grunden för att hantera personuppgifter är “Avtal”. 

På Håkanstorps gård/Restaurang Skeppet i Skärholmen AB jobbar vi främst med bokningar via mail. När bokningen ska bekräftas ber vi om vissa personuppgifter såsom personnummer, namn, adress, telefon och mailadress. Uppgifterna lägger vi in i vårt administrativa system för att kunna göra din bokning, ge dig bra service och information om vår verksamhet och din bokning.

 

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Insamlingen av personuppgifter sker först och främst för att vi ska kunna genomföra bokningar i form av lokaler för evenemang, boende och konferenser. Den rättsliga grunden för att hantera personuppgifter är “Avtal”. Uppgifterna ni lämnar hjälper oss att kunna leverera den bästa av service från första bokningstillfälle till ankomst och sedan avresa. Vi använder också uppgifterna till fakturahantering och betalningar samt eventuella händelser i samband med er vistelse på Håkanstorps gård.

 

Hur tar vi hand om dina uppgifter?

Dina uppgifter lagras i vårt administrativa och finns endast tillgängliga för våra anställda. Vi använder uppgifterna för att kunna kontakta er innan ankomst, för att bistå med hjälp och kunna svara på frågor. Vi måste också ha en korrekt gästlista med kontaktuppgifter av säkerhetsskäl.

Uppgifterna underlättar även nästa bokningstillfälle då vi kan ta fram den föregående vistelsens upplägg och prissättning. Dina uppgifter sparar vi så länge du är okej med det och vill att vi ska lagra dem. Vi uppdaterar regelbundet våra register så att eventuella äldre, inaktiva och tidigare önskade borttagna uppgifter inte längre följer med.

 

Hur tillmötesgår vi era rättigheter?

Ni kan när som helst få:

- tillgång till era personuppgifter.

- felaktiga personuppgifter rättade

- få personuppgifter raderade i samband med att er bokning är avslutad.

bottom of page